Workshops og kurser

Tenna Mose Rhiger

dukkefører - workshopfacilitator - dramaturg - ph.d. i teologi

Undervisning, kurser og workshops

Dukke- og animationsteater

Ved siden af min forskning og teaterforestillinger underviser jeg. Jeg underviser primært i animationsteater og i liturgisk bevidsthed. Faktisk hænger de to sammen. Ikke i den forstand, at dukkerne skal med ind i gudstjenesten, men gennem dukkeførertræning er det muligt at opnå et meget stor grad af kropsbevidsthed, fordi man er nødt til at kende og forstå sine egne bevægelser for at kunne få animationsfiguren til at bevæge sig. De kropsbevidsthed, man opnår gennem dukkeføringen, kan overføres til og tages med ind i den måde, hvorpå man fejrer gudstjeneste.

Animationsfiguren har samtidig den fordel, at den er udenfor ens egen krop, så man hele tiden kan følge med i, hvordan bevægelserne egentlig ser ud. Man bliver så at sige tilskuer til sine egne bevægelser og det kan hjælpe til at styre kropsbevidstheden yderligere og give en forståelse af, hvad de kropslige handlinger egentlig betyder for det, man gerne vil ud med. Det sikrer samtidig, at man hele tiden er bevidst om, at kropsbevidstheden er relateret til en formidlingssituation, og at det ikke handler om en selv; figuren bliver det fælles tredje mellem fører og tilskuer ligesom gudstjenestens elementer og liturgien i sig selv kan ses som det fælles tredje mellem præst, menighed og Gud.

 

Jeg underviser også gerne i generel brug af dukker både i større forestillinger og i mindre optrin i undervisning eller i børnegudstjenester...for hvordan er det egentlig man får liv i en dukke? Og hvornår er det overhovedet en god ide at bruge en dukke til at fortælle sin historie med? Hvordan bygger man en fortælling op, så den rent fortælleteknisk og dramaturgisk hænger sammen og giver de bedste forudsætninger for, at tilskuerne for det med sig, man havde tænkt?

 

Liturgi

Jeg har stor erfaring med liturgisk udvikling både ifht tilrettelæggelse af nye gudstjenester så som meditations-, pilgrims- og konfirmandgudstjenester, men også ifht at arbejde med, hvordan man kan gøre højmessen til menighedens gudstjeneste, så det ikke bare er præsten, der performer og menigheden fungerer som publikum. Jeg afholder kurser i oplæsning af tekster og bønner, og fungerer gerne som konsulent ifht udviklingen af nye liturgier og gudstjenester.

Mere information

Det vil være muligt at planlægge foredrag, workshops og kurser, som passer ind i netop de udfordringer I står med og opfylder de ønsker I har til form, pris og indhold.

Kontakt for yderligere information.

Copyright 2016 © All Rights Reserved